• EnvyroLyte- промишлена дезинфекция без химични отпадъци

    ЕКОЛОГИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ

    Единствена по рода си за дезинфекция без химични отпадъци.

В основата е процеса електрохимично активиране на водни разтвори при който се добавя наситен солен разтвор и вода, които преминават през специални диафрагмални клетки.

В резултат на електрохимично активиране се създават две течности: анолит и католит.

Те са нискомининерализирани течности, в метастабилно състояние, но проявяващи голяма химична активност.

Основният елемент на нашите устройства са патентованите иновативни клетки. За разлика от други електролизни клетки, диафрагмата разделя анолитните и католитните разтвори, които се генерират в анодните и катодните камери на клетката.

По този начин той не позволява на двете течности да реагират помежду си, за да образуват обикновен разтвор на натриев хипохлорит, както е в случая с други електролитни клетки, налични в търговската мрежа.