Генератори тип ELA

Генератори тип ELA

Генератори тип EL и ELA 

Те представляват системи за производство на концентрирани водни разтвори - анолити и католити чрез специален процес електролиза. Основните общи характеристики на тези генератори са :

  • Производство чрез елктролиза на разтвори с различни параметри, според приложението и нуждите на клиента

  • Широк диапазон на производителност от 40л./час до 600л. на час, предлагаме машини за използване както в домашни условия, така и за големи промишлени приложения

  • Икономичност на суровини и ел. енергия, осигурена чрез дизайна на централната клетка.

  • Стабилни показатели на изходните разтвори

  • Проста система за управление

  • Кутията, тръбите и съединителите са от устойчиви на корозия материали.

При генераторите тип "ELA" има редица подобрения, от които по-важните са: