ЗЕМЕДЕЛИЕ

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Нашите уреди за производство на дезинфекциращи разтвори намират широк спектър на приложение в земедлската индустрия. Те произвеждат мощни и нетоксични бактерицидни препарати. С употребата им се постига значително намаляване на токсичните емисии в околната среда. С ниски разходи за производство и експлоатация се постигат големи икономии в сравнение с по-скъпите, конвенционални препарати, базирани на химична основа. Дезинфекциращите разтвори са безопасни за работа и употреба и не се изисква обличане на специално защитно облекло при работа с тях. Те са верен съюзник в борбата срещу вирусите, бактериите, гъбичките и техните спори в полски, овощни, градински и оранжерийни култури както и в лозарството.

Добрата дезинфекция увеличава значително добива на земеделската продукция. Нашите уреди за дезинфекция произвеждат анолитни разтвори, които са естествен биоциден продукт за намаляване броя на микробите във всички фази на растеж и развитие на насажденията, като в същото време се намалява и/или избягва необходимостта от третирането с вредни химически препарати. Електролизираните разтвори са идеални за употреба при оранжерийни, полски, храстови и дървени култури и започват да действат веднага след напръскване. Благодарение на употребата им се елиминира напълно появата на мухъл и патогени.

Ползите от пръскането с дезинфекциращи разтвори, произведи от нашите генератори, са:

 • Увеличен растеж и добив
 • Екологично дезинфекциране на зеленчуци, плодове, цветя
 • Удължен срок на годност на земеделската продукция
 • Пречистена напоителна вода
 • Контрол на вредителите
 • Намалена до минимум токсичност на отпадните води
 • Намаляване на производствените разходи
 • Оптимизиране доходите на фермерите

Анолитните разтвори са ценно дезинфекциращо средство от гледна точка и на факта, че са абсолютно безопасни за пчелите!

В другия сектор на земеделието - животновъдството произведените дезинфекциращи разтвори също намират широко приложение. Те се използват успешно при измиване и обеззаразяване на животните и помещенията за отглеждане; при респираторни заболявания и инфекции като улесняват възстановяването им и най-важното - лекуват редица бактериални и вирусни състояния като осигуряват на фермера/собственика незабавен достъп до успешно лечение.

Земеделие


Нашите уреди за производство на дезинфекциращи разтвори намират широк спектър на приложение в земедлската индустрия. Те произвеждат мощни и нетоксични бактерицидни препарати. С употребата им се постига значително намаляване на токсичните емисии в околната среда. С ниски разходи за производство и експлоатация се позволяват големи икономии в сравнение с по-скъпите, конвенционални препарати, базирани на химична основа. Дезинфекциращите разтвори са безопасни за работа и употреба и не се изисква обличане на специално защитно облекло при работа с тях. Те са верен съюзник в борбата срещу вирусите, бактериите, гъбичките и техните спори в полски, овощни, градински и оранжерийни култури както и в лозарството.

Добрата дезинфекция увеличава значително добива на земеделската продукция. Нашите уреди за дезинфекция произвеждат анолитни разтвори, които са естествен биоциден продукт за намаляване броя на микробите във всички фази на растеж и развитие на насажденията, като в същото време се намалява и/или избягва необходимостта от третирането с вредни химически препарати. Електролизираните разтвори са идеални за употреба при оранжерийни, полски, храстови и дървени култури и започват да действат веднага след напръскване. Благодарение на употребата им се елиминира напълно появата на мухъл и патогени.

Ползите от пръскането с дезинфекциращи разтвори, произведи от нашите генератори, са:

 • Увеличен растеж и добив
 • Екологично дезинфекциране нба зеленчуци, плодове, цветя
 • Удължен срок на годност на земеделската продукция
 • Пречистена напоителна вода
 • Контрол на вредителите
 • Намалена до минимум токсичност на отпадните води
 • Намаляване на производствените разходи
 • Оптимизиране доходите на фермерите

Анолитните разтвори са ценно дезинфекциращо средство от гледна точка и на факта, че са абсолютно безопасни за пчелите!

В другия сектор на земеделието - животновъдството произведените дезинфекциращи разтвори също намират широко приложение. Те се използват успешно при измиване и обеззаразяване на животните и помещенията за отглеждане; при респираторни заболявания и инфекции като улесняват възстановяването им и най-важното - лекуват редица бактериални и вирусни състояния като осигуряват на фермера/собственика незабавен достъп до успешно лечение.