ЖИВОТНОВЪДСТВО

ЖИВОТНОВЪДСТВО

Нашите системи за дезинфекция произвеждат електролизирана водна биоцидна течност, която е нетоксична и екологична. Тя представлява органично и високо-ефективно решение за елиминиране на патогени и гъбички от водата, храната, самите животни и помещенията, в които те се отглеждат. Хигиенизирането с получените дезинфекциращи разтвори значително превъзхожда традиционните хигиенизиращи методи, защото те не съдържат и не оставят вредни химични остатъци нито при животните, нито в околната среда както е при химически базираните добавки и дезинфекциращите и почистващите препарати.

Нашите системи за дезинфекция се прилагат ефективно и успешно в следните отрасли на животновъдството:

  • Говедовъдство 
  • Свиневъдство
  • Птицевъдство
  • Рибовъдство
  • Пчеларство

Генераторите за дезинфекция позволяват директно добавяне на анолитните дезинфекциращи разтвори към питейната вода. Те от своя страна имат пряко влияние върху храносмилателната система на животните и спомагат за по-доброто усвояване на хранителните вещества и по-добрата хидратация на организма. Също така употребата им подсилва имунитета; допринася за постигането на по-голямо живо тегло с консумация на по-малко храна; намалява необходимостта от лекарства и антибиотици до 50%; намалява смъртността при отглеждане на малките до 50%; намалява проблемите с дихателните пътища и респираторните заболявания; намалява кожните проблеми; минимизира смъртността при животните при възникване на епидемии.

Препоръчително е преди и след раждане вимето на майките (свине, крави, овце, кози) да се дезинфекцира а анолитен разтвор. От една страна се намалява появата на мастити при майките, а от друга - се елиминират всички видове патогени и гъбички, които потенциално могат да проникнат в организма на новородените животни, които са с още крехка и не-добре изградена имунна система. Потапянето на бибероните в дезинфекциращ разтвор гарантира напълно липсата на бактерии, вируси и гъбички при хранене. А напръсканата с произведените дезинфекциращи разтвори храна до голяма степен елиминира опасността от приемане на заразена с патогени храна при транспортиране и/или складиране.

Цялостно почистване на фермите за животни с анолитни разтвори  може да се осъществява ежедневно чрез специални процедури за мъглуване. те се разпръскват в помещението и започват да действат веднага. В случай на кашлица, пневмония или респираторни заболявания се препоръчва по-често мъглуване.

За бързо възстановяване след кастрация на животните се прилагат дезинфекциращи разтвори на засегнатото място като по този начин се елиминира до минимум риска от инфекции и/или поява на сепсис.

След дългогодишни изследвания на произведените от нашите генератори дезинфекциращи разтворисе установи, че те са в състояние да решат проблемите, срещани при отглеждането на риби и скариди, дозирайки продукта в оптимално съотношение във водната им среда.

Анолитните разтвори са екологични и щадящи за пчелите, тъй като не съдържат химични вещества и/или химикали. Измирането на пчелите е проблем в световен мащаб. Те умират там, където териториите, които се обитават от пчелни семейства, се третират с агресивни препарати и пестициди, в следствие на което е налице т.нар. Синдром на разрушената пчелна колония. Смело можем да заявим, че анолитните разтвори са крачка напред в защита на пчелните семейства.