Генератори тип HD

HD – генератори

 

Това е разновидност на генераторите тип EL и ELA, предназначени за производство основно и само на анолит. Потокът на католит е едва 0,4% от общия поток.

 При HD – генераторите са подобрени следните показатели:

  • по-широк диапазон на концентрация на активен хлор – от 1000 до 7000ppm
  • регулиране на концентрацията в този диапазон
  • 5 пъти по -ниска консумация на сол /NaCl/ спрямо стандартните генератори
  • 3 пъти по ниска консумация на ток
  • pH обикновено е със стандартна спецификация  около 7,5 , но по желание може да се регулира в диапазона от 5,5 -7,5 при предварително заявяване в поръчката

 

Изброените характеристики правят тези генератори особено предпочитани в сферата на пречистване на питейна вода в населените места, за промишлени приложения, резервоари за съхранение и всички приложения, където е важна себестойността на анолита.