Приложения

Съвременните технологии за хигиена в здравеопазването, земеделието, животновъдството и хранителната промишленост. Дезинфекция на помещения, хотели, басейни, оранжерии, складове и ферми.