Здравеопазване

Използваните през 60-80те години почистващи и дезинфекциращи препарати в сферата на здравеопазването като оръцие срещу микроорганизмите доказано са причинили биологични и екологични вреди в световен мащаб. Голяма част от тях дбес са забранени за употреба, защото съдържат токсични химикали. Благодарение на нашите уреди се произвеждат дезинфекциращи анолитни разтвори, които са ефективни заместители на хлора, който в продължение на повече от век е бил най-масовото средство за дезинфекция, премахвайки много вредни заболявания, причинени от нарастването на населението и лошите условия на живот. Доказано е, че когато хлорът се комбинира с органичен материал ще доведе до образуването на опасни канцерогенни продукти или странични ефекти, които не позволяват широко използване на това съединение от съображения за безопасност на хората, животните и околната среда.

Анолитните електролизирани разтвори, произведени от нашите системи, се използват за дезинфекция, която включва и третиране на човешки отпадъци. Те осигуряват на 100% силата на хлора без наличието на опасни странични ефекти. Те са напълно биоразградими и не са вредни за хората, животните и околната среда. Те са идеален инструмент за студена стерилизация в здравната индустрия с отлични бактерицидни, фунгицидни и спороцидни сили като същевременно са екологични и нетоксични. След употреба - забърсване, разпръскване, обливане, потапяне, дезинфекциращите разтвори започват да действат веднага.

Основни приложения в болници и зравни приложения:

 • Дезинфекция на всякакъв вид повърхности - стелажи, витрини за съхранение на лекарства, болнични шкафове
 • Обеззаразяване и почистване на медицинска техника - ендоскопи, ехографи и друга апаратура
 • Обеззаразяване на стоматологично оборудване
 • Дезинфекция, измиване и/или накисване (потапяне) на медицински инструменти
 • Дезинфекция, измиване и/или забърсване на болнични легла, носилки и инвалидни колички
 • Дезинфекция на линейки
 • Дезинфекция (миене) на ръце
 • Дезинфекция и обеззаразяване на хранилища и водопроводи
 • Употреба при предварителни процедури за пране
 • Вторичен дезинфектант съгласно ЕN 15883/НТМ 01
 • Мъглуване (разпръскване на дезинфекциращ разтвор във вид на мъгла) с цел пълна дезинфекция на помещения
 • Дезинфекция на подови настилки
 • Дезинфекция в зоните на съхранение на отпадъци